Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Umeå Gymnastikförening
Gymnastik

GympaKul, 5-8 år
Föreningens mål är att barnverksamheten ska finnas så nära barnen som möjligt. Vi försöker därför bedriva denna verksamhet ute i alla stadsdelar så att de minsta barnen inte ska behöva åka långt till gymnastiken.

Antal och typ av grupper varierar mellan terminerna och är beroende av ledartillgång samt tilldelning av tider i gymnastikhallarna från kommunen. De flesta grupperna startar i börjar v 3 på våren och 36 på hösten och pågår i 12 veckor med eventuella avbrott för lov.


Gympakul
Barngympan byter namn till Gympakul. Barngymnastik är grunden för Gymnastikförbundets verksamhet. Den ger en grundläggande motoriska träning som skapar goda förutsättningar för all form av fysisk aktivitet.

Barngymnastik är allsidig, varierande, lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Varje grupp jobbar utifrån barnens kunskaper. Vi fokuserar på att arbeta vidare med den grundmotoriska träningen och väver efter hand in mer och mer gymnastiska övningar. Många grupper arbetar med redskapsbanor som blandas upp med mer specifik träning på till exempel handståenden och hjulningar.
Stig, 6 år, GympaKul
Stig går just nu sin tredje termin i gympa, tidigare hette det Barngympa men som denna termin har bytt namn till GympaKul.

Stigs förklaring vad de gör på gympan:
Hinderbanor - vi lägger ut madrasser, bänkar och lite sånt.

Vad har ni gjorde idag?
Vi hoppar på marken, hoppar på trampett och landar i motorcykel. Idag fick vi prova gå upp i brygga, och jag klarade det!

••••☆☆☆☆••••☆☆☆☆••••☆☆☆☆••••☆☆☆☆••••☆☆☆☆••••☆☆☆☆••••

GympaKul tillhör föreningens Barn & Ungdomssektion där det finns 482 aktiva upp till 13 år. Totalt finns 23 grupper fördelade i Basgrupper, Alla kan gympa, Bamsegympa, Familjegympa, GympaKul och Starka Tillsammans.
 
Ladda ner Medlemsappen
Ladda ner Ledarappen